07 March 2015

91 ქვეყნის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ იოჰანესბურგში გლობალური კამპანია (GCE) განათლებისთვის მე-5 მსოფლიო ანსამბლეაზე

"ერთად, ჩვენ ავამაღლეთ ცნობიერება და ვიბრძოდით იმისთვის, რომ განათლება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებად ყოფილიყო აღიარებული; იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილიყო ინკლუზიური განათლება და არა-დისკრიმინაცია; მასწავლებლებისთვის და მასწავლებლის პროფესიისთვის; საკმარისი საშინაო და გარე დაფინანსებისთვის; და სამოქალაქო საზოგადოების უფლებისთვის აქტიური მონაწილეობა მიეღო გადაწყვეტილების მიღებაში ყველა დონეზე" - კამილა კროსო, გლობალური კამპანია განათლებისთვის პრეზიდენტი, 2015 წლის მსოფლიო ანსამბლეის გახსანაზე.
91 ქვეყნის 190 დელეგატი, რომლებიც წარმოადგენენ განათლების უფლებისთვის მებრძოლ სამოქალაქო საზოგადოების კამპანიებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, შეიკრიბა იოჰანესბურგში, სამხრეთ აფრიკაში 23-26 თებერვალს გლობალური კამპანია განათლებისთვის მე-5 მსოფლიო ანსმბლეაზე. გლობალური კამპანია განათლებისთვის წარმოადგენს მსოფლიოს უდიდეს ორგანიზებულ სოციალურ მოძრაობას და ანსამბლეა მოძრაობისთვის საუკეთესო შესაძლებლობაა ცოდნის და გამოცდილების გასაზიარებლად, დებატებისთვის და სამოაქალაქო საზოგადოების პოზიციების შესაჯერებლად განათლების ადვოკატირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, და ასევე, ქვეყნებს და რეგიონებს შორის ურთიერთობების გასაღრმავებლად, რათა მათ გაზარდონ გაერთიანებული ძალისხმევა განათლება ყველასათვის რეალიზებისთვის.
უთანასწორობა და განათლების კომერციზაცია  
ანსამბლეას მსვლელობის პერიოდში მოძრაობას მოხსენებებით მიმართეს გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა განათლების უფლებაზე დოქტორმა კიშორე სინგჰმა, იუნესკოს სამხრეთ აფრიკის რეგიონალურმა დირექტორმა პროფესორმა ჰუბერტ გიჟზენმა, განათლება ყველასათვის გლობალური მონიტორინგის ანგარიშის დირექტორმა დოქტორმა აარონ ბენავოტმა და გლობალური კამპანია განათლებისთვის თანადამფუძნებელმა და ყოფილმა პრეზიდენტმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა კალიაშ სატიართიმ.  

"უარი განათლებაზე ძალადობის ფორმაა" - კალიაშ სატიართი, გლობალური კამპანია განათლებისთვის თანადამფუძნებელი და ყოფილი პრეზიდენტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი.

ღონისძიების მსვლელობისას, გამომსვლელებმა, კალიაშ სატიართიმ და გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა განათლების უფლებაზე დოქტორმა სინგჰმა დაგმეს განათლების მზარდი კომერციზაცია, რომელიც საფრთხეს უქმნის თანასწორობას და უარს ეუბნება ბავშვებს და მოზრდილებს მათ უფლებაზე მიიღონ განათლება. კალიაშ სატიართიმ აღნიშნა: " განათლება გახდა პროდუქტი - მათ, ვისაც შეუძლიათ იყიდონ იგი, ყიდულობენ და ისინი, ვისაც მისი გაყიდვა შეუძლიათ ამით ფულს აკეთებენ."

"განათლებამ უნდა გააძლიეროს ღარიბი და ხელი არ უნდა შეუწყოს მზარდ უთანასწორობას საზოგადოებაში" - პროფესორი მარი მეთქალფი, ვითუათერსრანდის უნივერსიტეტი.

"განათლება მდიდრების პრივილეგია ხდება" - კიშორე სინგჰი, გაეროს სპეციალური მომხსენებელი განათლების უფლებაზე.

როგორც განათლება ყველასათვის გლობალური მონიტორინგის ანგარიშის დირექტორმა დოქტორმა ბენავოტმა შენიშნა, განათლება ყველასათვის მიზნებზე 2000 წელს დაკარში მიღწეული შეთანხმება არის მიზეზი იმისა, რომ 56 მილიონი ბავშვი დღეს სკოლაში სწავლობს, თუმცა, შეჩერებულ პროგრესს უკანასკნელ პერიოდში მივყავართ იქამდე, რომ ბევრი ქვეყანა ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის როგორც განათლება ყველასათვის, ასევე ათასწლეულის განვითარების მიზნების შესრულებისგან. მაგალითად, აფრიკაში ქალების 45%-ს წართმეული აქვს წერა-კითხვის ცოდნის უფლება, ხოლო იმ ბავშვებიდან, რომლებიც პირველ კლასში შევიდნენ, მხოლოდ 56% ამთავრებს საბაზო საფეხურს.  


განათლების მოძრაობის პრიორიტეტები

დელეგატებმა ოთხდღიანი ღონისძიების დიდი ნაწილი დაუთმეს დებატებსა და დისკუსიებს განათლების მოძრაობის პრიორიტეტებზე, როგორც უახლოესი მომავალის კონტექსტში - მოახლოებულ განათლების მსოფლიო ფორუმზე სამხრეთ კორეაში და გაეროს გენერალურ ანსამბლეაზე ნიუ იორკში-ასევე, მომდევნო ოთხი წლის გლობალური კამპანია განათლებისთვის სტრატეგიულ გეგმასთან მიმართებაში. მოძრაობის ძირითადი სტრატეგიული ფოკუსი 2015-2019 წლებში იქნება ხარისხი, თანასწორობა, ფინანსირება, საჯარო სისტემები, სახელმწიფოს როლი, გამჭირვალეობა, მოქალაქეების მონაწილეობა და განათლება კონფლიქტების და უბედურების ზონებში.ანსამბლეას მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა კოალიცია განათლება ყველასათვის - საქართველო.

ანსამბლეას დახურვის შემდეგ, 27-28 თებერვალს გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების განათლების ფონდის სამუშაო შეხვედრები იმ კოალიციის წარმომადგენლებთან, რომლებიც აღნიშნული ფონდის ხელშეწყობით ახორციელებენ პროექტულ საქმიანობებს.